masáže

Masáž je fyzikální léčebná metoda. Pomocí rytmicky vedeného tlaku a tahu dochází k mechanické a reflexní stimulaci tkání. Klasická masáž může být aplikována preventivně na zdravém těle nebo při únavě a vyčerpanosti za účelem rekondice. Další indikací jsou chorobné stavy, které jsou často zřetězeny a spouštějí řadu nežádoucích reakcí, projevujících se bolestivými syndromy a omezením motoriky. Masáží dochází k úlevě od určitého druhu bolesti. Účelem je zmírnit napětí svalů, kůže, podkoží a vaziva. Odstraňuje ischemii svalu, která je důvodem spasmu. Masáž udržuje a zvyšuje chemickou rovnováhu metabolismu. Masáž zvýší krevní cirkulaci a tím pomáhá k odplavení odpadních látek.

Je prokázáno, že odborně a kvalitně provedená masáž působí na tělesný i psychický stav člověka kladně. Zájem o masáže souvisí s uvědoměním si hodnoty vlastního zdraví a potřeby práceschopnosti, zlepšování výkonnosti a celkové kondice ve sféře tělesné i duševní.

Manuální masáž přispívá k prevenci pracovních i mimopracovních úrazu a může předcházet různým zdravotním obtížím např. bolestem kloubů, svalů, šlach. Masáží můžeme také odstranit únavu po pracovním vyčerpání a přispět tak k rychlejší regeneraci sil. Masáží lze také odstraňovat bolestivé stavy v důsledku jednostranného zatížení.

Celková masáž přispívá k vzhledu člověka, zpomaluje tvorbu vrásek, zlepšuje stav kůže a podkoží. Celková masáž zaměřená na svalový aparát a klouby, je nezbytným doplňkem kvalitní tělesné kultury moderního člověka.