kruhový trénink

Kruhový trénink je tréninková metoda (postup, či program), která se skládá z vybraných cviků (a může jich být až 15 v „kruhu“) zatěžujících jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po dobu předem určenou.

Jedním z hlavních faktorů správně sestaveného kruhového tréninku je určitá délka pauzy (přestávky) mezi jednotlivými cviky. Zpravidla je jen tak dlouhá, aby umožnila cvičícímu pouhý přesun z jednoho stanoviště na druhé. Dalším důležitým faktorem je rychlost provádění daného cviku. Měl by se provádět svižně, v tempu, s cílem provést vyšší počet opakování, nikoliv však na úkor správné techniky provedení. Z tohoto důvodu je volba vhodné zátěže (s ohledem na trénovanost cvičícího) rozhodující a klíčová.

Základní rysy obecného kruhového tréninku

  • počet stanovišť (cviků): 4 až 15
  • délka provádění daného cviku: 15 až 60 sekund
  • délka pauzy (přestávky) mezi cviky: 10 až 45 sekund
  • počet odcvičených „kruhů“ v dané tréninkové jednotce: 3 až 8
  • celková délka tréninkové jednotky: 20 až 90 minut

Jak je patrno ze základních rysů, je zde velké množství proměnných. To dává kruhovému tréninku obrovskou výhodu oproti jiným tréninkovým metodám – téměř neomezené pojetí tréninku, pestrost a variabilitu