Fyzioterapie

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka. Je mezioborově svázána s mnohými medicínskými obory jako chirurgie, ortopedie, interní lékařství, gerontologie, psychiatrie aj. Fyzioterapie využívá standardizované postupy fyzikální terapie a volí léčbu ze škály metodik jako léčebná tělesná výchova, manuální myoskeletální medicína, masáže, elektroterapie, balneoléčba, magnetoterapie, termoterapie apod. Vychází z úzké znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky popř. vývojové kineziologie a je účinnou metodou, jak předcházet závažným celospolečenským zdravotním problémům
 

Ing.Markéta Sudíková:

734 752 956

V mnohaleté praxi se především věnuje funkčnímu přístupu.Při vyšetření zjišťuje příčinu bolesti a následně pro Vás zvolí vhodné léčení.

 

Fyzio[741] 20190923_075444[742]

 

Ceník:
Vstupní prohlídka ………… 1000 Kč
1 hodina ………………………. 800 Kč
30 minut ……………………..  600 Kč